Inschrijven

De inschrijving voor de Tartan Classic 2025 is geopend!

Op de inschrijving voor Tartan Classic 2025 zijn de volgende deelnamevoorwaarden van toepassing:

Deze tweede editie van de Tartan Classic wordt verreden van woensdag 18 juni t/m zondag 22 juni 2025; de start is in de omgeving van Newcastle en de finish is vlak voor Newcastle op zondagmiddag 22 juni. Equipes schepen zich reeds in op dinsdagavond 17 juni in IJmuiden. Het bijzonder reglement Tartan Classic 2025 alsmede de nog uit te geven bulletins zullen van toepassing zijn.

 

AUTO

U kunt deelnemen aan de Tartan Classic met een deugdelijke klassieke (sport-) auto waarvan de ‘datum van eerste toelating’ ligt vóór 31 december 1976. Uw auto dient te voldoen aan alle wettelijke bepalingen van het land waar de auto ingeschreven staat.

Controleer altijd of uw polis voldoende dekking biedt om deel te kunnen nemen aan regelmatigheidsritten in de landen van doorkomst en zorg ervoor dat uw inzittende(n) meeverzekerd zijn.

In de auto aangebrachte of standaard aanwezige analoge of digitale hulpmiddelen voor afstandsmeting en/of snelheidsmeting en/of tijdmeting, al dan niet uitgerust met de mogelijkheid om de gemiddelde snelheid te meten, zijn toegestaan. Deze apparatuur mag zowel mechanisch als elektronisch als gps-gestuurd zijn. Het gebruik van apps op een smartphone met bovengenoemde functionaliteiten is niet toegestaan.
Het gebruik van een elektronisch kompas is toegestaan. Dit kompas mag eventueel gps-gestuurd zijn. Het gebruik van gps-navigatieapparatuur of smartphones ten behoeve van plaatsbepaling is niet toegestaan op straffe van uitsluiting. Het gebruik van de smartphone is alleen toegestaan via de door de organisatie beschikbaar gestelde, speciaal voor dit event ontwikkelde Tartan Classic app, waarmee gecontroleerd wordt of u de juiste route heeft gereden.

U bent verplicht de auto aan te bieden voor de technische keuring die plaatsvindt op zaterdag 7 juni 2025, waarbij onder andere naar de technische geschiktheid van de auto wordt gekeken en rallymateriaal wordt uitgedeeld.

Er wordt extra aandacht besteed aan de geluidsproductie van de auto en het uiterlijk. Auto’s welke technische gebreken vertonen of niet aan de (geluids)normen (zie bijzonder reglement) voldoen, kunnen reglementair worden bestraft of zelfs van deelname worden uitgesloten.

 

INSCHRIJVING

Deelnemers uit de voorgaande editie(s) worden medio mei 2024 via een email met voorrang uitgenodigd in te schrijven voor de deelname aan de Tartan Classic 2025. Daarna kunnen inschrijvingen gedaan worden via de website www.tartanclassic.com. Toelating vindt plaats op volgorde van inschrijving, en totdat het maximum aantal deelnemers bereikt is. Zodra het maximum aantal deelnemers bereikt is zal een wachtlijst worden aangelegd. Inschrijvingen kunnen zowel persoonlijk als zakelijk worden gedaan. Sponsors zijn op voorhand verzekerd van deelname.

 

KLASSEN

U kunt zich voor de Tartan Classic 2025 inschrijven in de volgende klassen:

De tourklasse voor equipes met weinig of geen rally ervaring. De sportklasse is bestemd voor de meer ervaren equipes, de winnaar van deze klasse is tevens winnaar van de tweede Tartan-Classic, en daarmee winnaar van de prachtige klassieke zilveren Tartan punchbowl, een wisseltrofee waarop hun namen zullen worden vereeuwigd.

Daarnaast zullen er prijzen zijn voor individuele prestaties op de circuits en de regularities tijdens de verschillende rallydagen.

De organisatie behoudt zich het recht voor deelnemers naar een andere, meer passende klasse, te plaatsen.

 

KOSTEN

Het all-in inschrijfgeld voor de tweede editie van de Tartan Classic bedraagt per equipe € 6.250,00.

Wat zit er in het standaard pakket?

  • 6 overnachtingen tijdens de rally, waaronder de overnachting op de avond voorafgaand aan de rally op de ferry IJmuiden-Newcastle en de overnachting op de zondagavond op de retourferry Newcastle-IJmuiden;
  • op basis van een tweepersoonskamer/hut;
  • alle ontbijten, lunches en diners voor 2 personen;
  • feestelijke prijsuitreiking op zondagavond op de ferry;
  • rallyschilden en -stickers;
  • alle routebescheiden, inclusief kaartmateriaal en uitleg.

Voor Engelse en Schotse equipes gelden afwijkende voorwaarden; in principe vervallen voor hen de kosten die gemoeid zijn met de ferry IJmuiden-Newcastle v.v.

 

TOESLAG ÉÉNPERSOONSKAMERS

Bij het indelen van de hotelkamers proberen wij zo veel mogelijk rekening te houden met uw voorkeur: een twin-room (met twee aparte bedden) of een double room (met één groot bed). U wordt eraan herinnerd dat u deze voorkeur bij de inschrijving apart dient aan te geven; vanwege de beperkte beschikbaarheid kunnen wij deze keuze echter niet garanderen. Wilt u zeker zijn van aparte bedden, dan kunt u een extra eenpersoonskamer in de door ons geselecteerde hotels boeken, de extra kosten hiervoor bedragen € 850 per equipe.

 

ZAKELIJKE INSCHRIJVING

U kunt voor de Tartan Classic 2025 ook kiezen voor een zakelijke inschrijving. Met een zakelijke inschrijving bent u tevens ‘vriend’ van de Tartan Classic 2025, en wordt een advertentie via onze communicatiekanalen verspreid. U ontvangt direct op uw bedrijfsnaam een factuur.

De kosten voor een zakelijke inschrijving bedragen € 6.950,- exclusief BTW.

 

BETALINGEN

Op het moment dat u zich inschrijft voor deelname aan de Tartan Classic 2025 verzoeken wij u een aanbetaling te doen van € 1.000 en gebruik te maken van de in de inschrijfprocedure aangegeven (éénmalige) betalingsmachtigingen. Het resterende bedrag wordt rond 1 april 2025 via de machtiging van uw bankrekening afgeschreven.

Indien u geen gebruik wenst te maken van de genoemde machtigingsregeling dient u op het moment van inschrijven het volledige verschuldigde inschrijfgeld over te maken op onze bankrekening NL25ABNA0249303205 BIC: ABNANL2A ten name van Stichting Classic SLS, onder vermelding van TTC 2025 en de namen van de equipeleden.

Uw deelname is pas definitief nadat de volledige verschuldigde betaling is ontvangen. U ontvangt enkele weken voor de start de acceptatiebrief met bevestiging daarvan. Op de inschrijving is voorts de in onderstaande vermelde annuleringsregeling van kracht.

Voor inschrijvingen die gedaan worden na 1 april 2025 geldt dat het inschrijvingsbedrag op het moment van inschrijving ineens verschuldigd is.

 

ANNULERING / FORCE MAJEURE

Indien u na inschrijving uw deelname annuleert, bent u ongeacht de reden van annulering, het volgende verschuldigd:

  • annuleert u vóór 1 januari 2025: u ontvangt het door u betaalde inschrijfgeld verminderd met € 500 retour;
  • annuleert u na 1 januari doch vóór 1 mei 2025 dan blijft u het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Indien in overleg met de organisatie in dezelfde klasse een andere equipe van de wachtlijst kan worden ingeschreven wordt het door u voldane inschrijfgeld gerestitueerd, verminderd met € 1000;
  • na 1 mei 2025 leidt annulering tot verlies van de inschrijving en de reeds voldane inschrijfgelden;
  • het evenement kan alleen plaatsvinden bij voldoende deelnemers; in geval van annulering door de organisatie, om welke reden dan ook, óók in geval van annulering ten gevolge van overheidsmaatregelen, zoals bijvoorbeeld tegen een Coronavirus, zal zoveel mogelijk, doch minimaal 20% van het inschrijfgeld worden terugbetaald.

 

ACCEPTATIE

Inschrijvingen worden op volgorde van inschrijving toegelaten mits aan de deelnamevoorwaarden is voldaan, tot een maximum van 65 deelnemers. Sponsors zijn op grond van hun sponsorship zeker van deelname.

De organisatie behoudt zich het recht voor deelnemers te weigeren en/of in een andere wedstrijdklasse toe te laten. Inschrijvingen zijn strikt persoonlijk en kunnen zonder schriftelijke toestemming van de organisatie niet aan derden worden overgedragen. Wijziging (in later stadium) ook volgtijdelijk, van beide personen van een equipe leidt in principe tot vervallen van de inschrijving, uitzonderingen daarop ter beoordeling van de organisatie.

Met het inzenden van uw inschrijfgegevens verklaart u deze deelnamevoorwaarden te hebben gelezen en gaat u akkoord met deze deelnamevoorwaarden.

 

LET OP:
Tijdens uw inschrijving vragen wij u om paspoort- en autogegevens en vragen wij u direct foto’s van bestuurder, navigator en auto te uploaden. Deze gegevens hebben wij nodig om de overtocht, overnachtingen en parkeerplaatsen te kunnen vastleggen. Zonder foto’s en deze gegevens kunt u uw inschrijving niet voltooien. Houd dus paspoorten, kenteken en foto’s bij de hand!

 

Klik hier om door te gaan naar de inschrijving voor de Tartan Classic.